Bruke SFC for å reparere systemfeil på maskinen

SFC, eller SystemFileChecker tool, kan brukes for å finne feil i systemfiler. Denne kan brukes i både windows7, 8 og 10.

Men vi må aller først åpne en kommandolinje, å denne må åpnes som administrator

Vi kjører kommandoen når vi har åpnet kommandoolinja:
sfc /scannow
Denne vil nå søke gjennom systemfilene etter feil. Hvis det dukker opp feil, vi denne prøve å reparere disse.

Her fant den ingen feil.  hvis den finner feil, kommer dette opp på skjermen.

SFC, som er en del av Windows Resource Protection, virker slik at ved hver pålogging vil denne sjekke etter forandringer i systemet mapper eller filer, å lagre disse i \windows\system32\dllcache-mappa. Å hvis den nå finner feil, vil den prøve å hente tilbake det som sist ble lagret der.


SFC vil lage en logg-fil. Hvis den ikke finner noe, vil den uansett lage en loggfil, men det er ikke så interessant før den finner feil den ikke kan reparere. Men, vi vet en måte vi kan trickse litt her også. Vi ser i loggfila hva den ikke klarte å reparere, så skal vi klare å hente samme fila fra en anne maskin. Men, det er et men, den andre maskinen, den vi skal hente fila fra, må være samme versjon av windows. Dette er viktig!

Men, greit. Vi må først gjøre den loggfila litt mere leselig, vi gjør som følger, vi er fremdeles i kommandolinja, sant?

Ok, vi skriver denne kommandoen:

 

findstr /c:»[SR]» %windir%\Logs\CBS\CBS.log >»%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt»


Vær litt obs på stasjonsbokstaven her. Hvis dette gjøres når maskinen kjører på en oppstartbar usb eller dvd, vil denne forandres, å det som vanligvis er c: vil her bli d:

Ok, da lager den en vanlig tekstfil som kommer opp på skrivebordet. Hvis du kjører windows nå, åpner du denne fila i notepad.
Skulle du derimot ikke være i windows, kan du forandre på hvor den fila skal legges, f.eks d:\
Da blir den lettere å finne fram. Vi kan åpne den med å skrive type d:\sfcdetails.txt hvis du la fila i d:\
Fila kan være litt kronglete å lese, men du vil klare å se den/de filene den ikke klarte å reparere.

Ok så langt.

Vi har klart å finne hvilken fil(er) det er snakk om til nå, å vi må til en maskin med samme versjon av windows, å finne samme fila der. La oss si den fila heter jscript.dll, den vil da ligge i samme mappa som den ødelagte, på den andre maskinen. Vi må kopiere den over til en plass, gjerne til en annen usb. Ofte har maskinene mere enn en usb idag, så det burde være greit å bruke en usb-port til. Det er mulig du må restarte maskinen, da selvsagt huske på å starte den på USB/DVD som sist.

Ok, da burde den fila være i stasjon e:, eller dette må du prøve deg litt fram på.
Du kan skrive dir d:\ osv til du finner den fila. Dir er kommandoen for å vise innholdet i en mappe
eller finne filer.

Ok, vi lar den fila ligge der den er foreløpig, men vi må få tatt over rettighetene til den ødelagte fila.
Kjør denne:

takeown /f C:\windows\system32\jscript.dll.

Merk, som vanlig dette med den stasjonsbokstaven. Har du startet fra en usb/dvd vil denne mest sannsynlig hete d:

Ok, da har vi tatt eierksap på den fila.

Vi må nå gi oss selv alle rettighetene til den ødelagte fila slik at vi kan overskrive den:

icacls C:\windows\system32\jscript.dll /grant administrators:F

Vi kopierer den nye fila over den gamle:

copy E:\temp\jscript.dll C:\windows\system32\jscript.dll

Nå må vi også her huske på dette med stasjonsbokstavene…Vi går ut fra at vi la fila i stasjon e: og at
c:-stasjonen KAN ha byttet bokstav til D:

Dette skulle være alt, restart å håp på det beste 🙂

Legg igjen en kommentar