Bytte hovedkort/prosessor

Å bytte hovedkort og/eller prosessor er en kurant sak. Litt pirkarbeid, men ingen problem. Men, her er et stort men: Bestandig reinstaller windows. Om det er win7, XP, vista, win8 eller win10: Bestandig reinstaller windows. Dette fordi i den opprinnelige installasjonen, den du har før du bytter, er alt konfigurert for det hovedkortet du allerede har. Dette betyr at alt av drivere, program etc er oppsatt for det spesifikke hovedkortet og vil få internasjonalt trøbbel med nye ting å forholde seg til. Spesielt hvis systemet er satt opp med UEFI, da vil alt av innstllingene i BIOS være styrt av operativsystemet, og dette vil ikke finne disse innstillingene der den forventer å finne disse, den vil heller ikke finne de rette innstillingene.

Det er et par andre ting du bør huske på her også: Lisensen/nøkkelen. Denne ligger gjemt en plass på hovedkortet, den er generert av forskjellige verdier som hentes fra maskinvaren, kort fortalt, og vil ilag med den lisenskoden du la inn lage en unik nøkkel som legger seg i en chip på hovedkortet. Når du da bytter hovedkortet vil denne nøkkelen forsvinne å du får en windows som ikke kan aktiveres uten å bruke penger. Dvs, det er ikke helt sant, jeg sa det for å skremme litt…:-) Hvis man registrerer windows med en microsoft/outlook/hotmail-epost, bruker man denne under installasjonen, da vil den skaffe ny nøkkel, og den vil aktivere seg automatisk første gang den kommer på nett.

Ved å gå inn på Innstillinger–>Kontoer–>E-post og kontoer kan du legge til epostadressa slik at lisensen kobles mot denne. Hvis ikke må du ta kontakt med microsoft for å få ny. Lisensen har du jo kjøpt, så den er ny, men ved bytte av større ting, som hovedkortet må man få ny.