Personvernerklæring

Jon Bang datatjenester har full taushetsplikt veda alt arbeid, bilder, filmer, filer dokumenter etc som vi kommer over i vårt arbeid med gjenoppretting av harddisker, telefoner, lagringsmedium, filmer etc.

Vi vil på ingen som helst måte eller omstendigheter dele den informasjonen vi får ved arbeid ved kundens materiale. Det samme gjelder informasjon om kunden eller andre ting vi kommer over ved gjenoppretting eller digitalisering av filmer etc.

Eneste unntak er hvis vi mot formodning skulle komme over materiale, bilder, filmer, filer, dokumenter etc som strider mot norsk lov. Slikt vil bli anmeldt uten noe forvarsel.

Alt av materiale vi behandler vil kun undertegnede samt personell godkjent av undertgnede ha tilgang til i forbindelse med jobben vi utfører. Det samme gjelder personopplysninger. Personer som behandler denne informasjonen vil også ha samme taushetsplikt, og forholde seg til denne.

I enkelte tilfeller vil vi være nødt å sende harddisk etc til ekstern leverandør, det være seg bytte av lesehoder, flytting av diskplater og annet såkalt «cleanroom-arbeid». Ekstern leverandør vil også være underlagt disse kravene.

Alt materialet som lagres lokalt på våre datamaskiner blir slettet umiddelbart etter ferdig utført arbeide. Avvik kan forekomme, men disse dataene vil da bli lagret på egen filserver uten internettilgang. Men vil bli slettet etter avtale. Det kan være nødvendig og ta vare på filer etc en liten stund av forskjellige grunner, men dette vil bli opplyst om. Alt materialet vil ellers bli returnert umiddelbart etter ferdig utført arbeid.

Det vil også være nødvendig og sjekke materialet, både underveis i prosessen og i etterkant for å sikre at det vi leverer har en viss kvalitet vi kan stå inne for.