Jeg legger ned drifta med digitalisering av film

Jeg har besluttet å legge ned drifta av digitalisering fra dags dato. Men jeg vil fullføre det jeg har startet på men vil ikke ta inn nye oppdrag.