Diskpart

Når vi skal installere windows bør vi kjøre denne kommandoen for å rydde opp og gjøre plass.

Hvis du holder på å installere, og er i vinduet du skal velge disk, trykker du på SHIFT og F10 samtidig, da vil du få opp CMD, eller kommandolinja.

Hvis du ikke er i installasjonsmodus, åpner du CMD som administrator.

Ok, når CMD er åpnet kjører vi disse kommandoene, se på bildet

Aller først skriver vi diskpart for å starte programmet. Vi skriver «list disk» for å få en oversikt over diskene vi har. Merk deg hvilken disk du skal ha windows på. Vi ser her en disk på 14gb, det er egentlig en minnepenn jeg nå bruker som eksempel. Vi skriver «Select disk 3«, dette for å velge den disken vi skl jobbe med. Vi ser at «disk 3 is now the selected disk» og det er bra.

Ok, nå skriver vi «clean«. Denne kommandoen vil slette absolutt ALT på den disken. Vil ikke være et komma igjen der…. Vi ser vi får melding om at «diskpart succeded cleaning the disk«, da har den gjort jobben sin.

Vi kan avslutte diskpart her hvis vi installerer, installasjonsprogramet vil som oftest gjøre resten selv. Men siden vi er litt pirkete og vil gjøre det ordentlig allerede i begynnelsen gjør vi et par ting til. Vi skriver «convert gpt» for å aktivere disken, gjøre den klar. Vi kan også velge «convert mbr«. Vi ser igjen diskpart bekrefter at jobben er ferdig. Da er vi ferdigm vi skriver «exit» for å avslutte diskpart, og vi stenger CMD ved å trykke på X oppe i hjørnet.

Hvis vi er i instalalsjonsmodus, trykker vi nå «Oppdater» for å oppdatere lista over disker, vi velger da disken vi skal ha windows på, og trykker neste.

Legg igjen en kommentar