Restart og avslutt Ubuntu

For å restarte eller  skru av en ubuntu-maskin har vi to måter å gjøre dette på: Enten ved å bruke menyen øverst til høyre:

Eller vi kan restarte med kommando: sudo reboot

Vi kan også skru av maskinen med kommando:  sudo shutdown now Denne kommandoen vil avslutte med en agng.

Men vi har flere muligheter her:

sudo shutdown -r vil restarte maskinen etter at den er slått av.
sudo shutdown -P vil avslutte ubuntu, og skru av maskinen
sudo shutdown -f vil hoppe over fsck ved reboot, dette gir en raskere oppstart
sudo shutdown -F vil framtvinge en fsck…
sudo shutdown -t og her skrriver du antall sekunder den skal vente før den skrus av

Legg inn en kommentar