Sikkerhetskopi/Backup

Har sagt før, å det kan ikke gjentas for ofte, dette med backup er viktig. Vi skal her se på innstillingene for backup, eller sikkerhetskopi som det heter på norsk.

Først valg om vi skal ta backup nå, men her sier den at den trenger noen programmer, å da installerer vi disse.

Her velger vi hvilke mapper som skal sikkerhetskopieres. Ved å trykke på + eller – under ruta, kan man legge til eller fjerne mapper


Her velger vi mapper vi skal hoppe over


Hvor skal det lagres


Innstillinger for automatisk backup.


Legg inn en kommentar