Printerinnstillinger

Innstillingene for skriver. Her legger man til, eller fjerner osv printere.

Ubuntu vil i de aller fleste tilfellene selv finne hva slags skriver, å hente det den trenger selv

Legg inn en kommentar