Detaljer

Her inne er det noen valg

Her ser vi hvilken versjon av Ubuntu vi kjører, mengde RAM, prosessorer etc. Vi kan også hente oppdateringer herfra.

Her velger vi hvilke program som skal brukes til de forskjellige tingene

Valg for hva maskinen skal gjøre ved forskjellige hendelser


Legal notice…….


Legg inn en kommentar