Grunnleggende kommandoer i windows og linux

Vi skal ta for oss de aller mest grunnleggende kommandoene i ubuntu.

Vi kan begynne med at når du skriver passordet, vil ikke disse tegnene vises.

Ellers kan jeg si at ved å skrive sudo su vil du logge deg inn som root/superuser, og slipppe å skrive passord ved kommandoer. Denne blir borte når du logger deg ut, eller restarter. Ellers i ubuntu, i skjermen, så er de kryssene du er vant til fra windows-vinduene, de som der er oppe til høyre i vinduet, disse er oppe til venstre i ubuntu-vinduene.

Det finnes også mange forskjellige tekst-editorer i ubuntu, jeg foretrekker den som heter nano. Relativt grei sak, når du er ferdig å redigere, trykker du CTRL-O for å lagre, og CTRL-x for å avslutte.

Selve filstrukturen er helt annerledes enn windows, alle mappene osv ligger i root-katalogen som rett og slett heter /.

De mappene vi stort sett skal bruke, er hjemmemappa. Mi hjemmemappe, f.eks har denne lokasjonen: /home/jon

Altså: /home/og navnet til bruker.

Men, nå tar vi de viktigste kommandoene:

For å finne filer og kataloger: jon@host:~$ls Lister opp filene og andre kataloger i den mappa du er i
jon@host:~$ls -l Denne gir en liste over filer og mapper i den mappa du er i, med filattributter, altså hvilke rettigheter filene og mappene har
jon@host:~$ls -t Viser de samme filene og de samme mappene som over, vist i kronologisk rekkefølge, altså sortert etter tid de ble oppretett.
jon@host:~$ls *.txt Filer som slutter på .txt
jon@host:~$ls -a Viser alle skjulte filer og mapper
jon@host:~$ls -atl Viser både skjulte filer, attributtene til disse, og sortert etter tid.
jon@host:~$man ls Lister opp alle mulighetene i ls-kommandoen. Eller som det ville vært kalt i windows: Help.

Navigering

jon@host:~$pwd Viser hvilken mappe og banen vi er i.  
jon@host:~$cd / Flytter til root-katalogen.

jon@host:/$cd Flytter til hjemmehatalogen. Hos  meg blir det /home/jon
jon@host:~$cd Desktop Flytter til den aktuelle mappen.
Som et tips, som nevnt i innledninga: Prøv å skriv de første par-tre bokstavene/tegnene, så trykker du på TAB….:-)

angryuser@host:~/Desktop$cd .. Flytter til katalogen over.
angryuser@host:~$cd «new folder» Flytter til katalogen som heter new folder. Bruk » hvis mappenavnet har mellomrom

jon@host:~$touch filename.txt Lager en tom fil med navn fiename.txt. Av og til er det noen program som trenger en fil å skrive til, da lager man en tom mappe.
jon@host:~$> filename.txt Gjør akkurat det samme, lager en ny tom fil
angryuser@host:~$cat > filename.txt Denne vil legge inn forandringer i fila,

jon@host cat file1.txt file2.txt > newfile.txt

Denne slår sammen disse to filene til newfile.txt

jon@host:~$nano filename.txt Denne åpner tekstfila newfile i nano, en teksteditor jeg nevnte i begynnelsen
jon@host:~$cat filename.txt Viser innholdet i fila
jon@host:~$echo «hello world» >> filename Legger teksten «Hello world» inn i fila.

jon@host:~$mv filename.txt toDir/ Flytter filen til gitt mappe.
jon@host:~$cp filename.txt toDir/ Kopierer filen til gitt mappe.

Mapper

jon@host:~$mkdir foldername Lager en ny mappe i den mappa du er i. Legg til banen hvis du skal legge mappa en annen plass, f.eks mkdir /home/jon/mappenavn vil lage en mappe som heter mappenavn i hjemkatalogen min.
jon@host:~$mv oldname newname Omdøper mappa oldname til nytt navn newname
jon@host:~$mv dir1 «my dir2» Samme som over, men vi husker å bruke «» ved mellomrom i navnet

angryuser@host:~$mv fromDir/ toDir/ Flytter en mappe fra en plass til en annen
jon@host:~$cp -a fromDir/ toDir/ Kopierer en mappe fra en plass til en annen
I de to eksemplene over, legger man til en -r etter cp eller mv, vil den kopiere, eller flytte alt innholdet i mappa, ikke bare filene, men også undermapper.

jon@host:~$rmdir /tmp/dirname Sletter mappa dirname, som ligger i tmp-mappa.

jon@host:~$rm dirname Denne komamndoen gjør det samme som over

jon@host:~$rm -rf dirname Sletter en mappe som ikke er tom. Denne må brukes med forsiktighet. Hvis vi skriver rm -rf / vil vi slette alt, absolutt alt i rotkatalogen, dvs alt på maskinen…….

jon@host:~$del file.txt Sletter fila.
jon@host:~$del *.tmp
Sletter alle filene i mappa som har .tmp som «etternavn»

Legg inn en kommentar