Flytte menyen til nederst på skjermen

For å flytte unity-menyen, den som er til venstre som default, åpner man en terminal ved å søke etter terminal i søkeruta helt øverst til venstre. Så åpner man denne, og skriver:

gsettings set com.canonical.Unity.Launcher launcher-position BottomVoila, så er den på bunn:

Legg inn en kommentar