Deaktivere gjestekonto i Ubuntu

Hvis vi ikke vil ha det som heter Guest som innloggingsvalg fjerner vi denne.
Guest-kontoen lar andre logge seg inn på din maskin, å det er ikke bestandig
like lurt.
Men her er hvordan man kan fjerne den:

Åpne terminalen, å skriv følgende:
sudo sh -c «echo ‘allow-guest=false’ >> /usr/share/lightdm/lightdm.conf.d/50-ubuntu.conf

Så skulle det problemet være borte.

Legg inn en kommentar