Defragmenter

Hva er defragmentering?

Harddisken er delt slik at den består av flere såkalte spor. Litt som en god gammel platespiller. I hvert av disse sporene er det såkalte blokker. Litt som sangene på den samme platespillerplaten…..Når man første gangen installerer windows, vil alle filene stort sett legge seg etter hverandre. Men etterhvert som man sletter, eller gjør andre forandringer på filene, vil det oppstå et hull, eller nye filer blir delt opp, litt her og litt der. Hvis man har mye sletting eller på andre måter forandrer filene ofte, vil harddisken bruke mye lengre tid på å finne hele fila. Dette fordi, som sagt den blir lagt på forskjellige plasser på harddisken. Så istedenfor at fila ligger i blokker etterhverandre, slik at det går fortere å lese den, så vil man måtte vente til lesehodet finner rett spor og blokk, før den klarer å sette sammen hele den fila.

Når dette skjer kan vi bruke noe som heter defragmentering. Den vil legge filene slik at de er i blokkene etter hverandre, for på den måten å bli hente fram mye fortere.

Slik går du fram for å defragmentere:

Høyreklikk på den stasjonen du skal defragmentere. Velg egenskaper.

Velg verktøy og Defragmentering.

Velg analyser, og den starter å sjekke om det trengs defragmentering.

Den vil selv avgjøre om den trenger å defragmentere.

MERK:  Defragmentering av SSD-disker anbefales ikke. Disse er litt annerledes bygd opp enn en god gammel snurredisk, slik at denne vil ordne dette selv.

[gs-fb-comments]

Legg igjen en kommentar