RAID

RAID, Eller Redudant Array of Indexpensive Disks, er en måte å sette sammen flere harddisker på. Enten for å få raskere respons, eller for å sikre data.

Man trenger en egen kontroller for å få dette til.

For å få maskinen til å hente data raskere, bruke man noe som heter RAID 0. Dvs, systemet legger halvparten på hver disk. Man kan også bruke det som heter RAID1, da vil systemet legge all data på begge diskene. Da er man sikret på den måten at hvis den ene faller ut, har man dataene på den andre.

Andre metoder:

RAID2. Denen er ikke i bruk, men den fungere slik at man fordeler dataene på 4 disker, og har 3 disker i tilleg som inneholder tabeller slik at man kan gjenopprette ved diskfeil.

RAID3  Litt på samme måte som RAID2, men her har man 3 disker til data, og en såkalt paritetsdisk, som inneholder det som trengs for å gjenopprette alel data hvis en disk faller ut.

RAID4 Samme prinsippet som RAID3

RAID5 Herrfordeles data mellom 4 disker, men hver disk inneholder også en del av tabellene, slik at man skla kunne gjenopprette diskene hvis en faller ut.

RAID6 er slik at man kan gjenopprette data hvis flere disker krasjer.

RAID 10, eller den kalles også for RAID 1+0. Denne fungere slik at man har 4 disker. 2 av disse fungere som RAID1, mens alle 4 fungerer som RAID1…Altså man deler data på 2 disker, halvparten på hver, samtidig som man har 2 disker  til som speiler de to første….Komplisert? Tja..kanskje….

Legg inn en kommentar