Prosessoren

Central Processor Unit, eller prosessor som vi kaller det, er den tingen i datamaskinen som gjør selve jobben. Det er den som utfører det programmene vil ha gjort. I korte trekk gjøres dette på den måten at instruksjonene fra programmet legges i RAM’en, og blir sendt videre til CPU når denne har de instruksjonene den trenger. Deretter går det gjennom CPU, blir prossesert der, instruksjonene fra programmet blir utfort av, kanskje en milliard transistorer. Transistorene har to stillinger: Enten av eller på. Også her er det endel tung matemattikk, å jeg velger å ikke gå få mye inn på den her.
Man kan også si at hvis det er treg RAM, så hjelper det ikke med allverdens kjappeste CPU, sålenge den ikke får instruksjonene fort nok, at den må stå å vente på disse….

Klokkefrekvensen sier hvor mange instrukser den kan utføre pr sekund. En prosessor med en klokkefrekvens på 3ghz, kan altså regne ut 1+1 3 milliarder ganger på et sekund……Bare som et eksempel.
Men høy klokkefrekvens avgir mye varme, da transistorene sitter veldig tett inni der. Så derfor er det veldig viktig at man får den varmen vekk, enten ved hjelp av en vifte eller vannkjøler.
 En måte å gjøre at cpu ikke avgir fullt så mye varme er dette med flere kjerner, men lavere klokkefrekvens. Da kan CPU’en fordele jobben ut over flere kjerner, for på den måten gjøre flere instruksjoner samtidig.
Men, som sagt, for å få utnyttet CPU’en er man altså også avhengig av at RAM’en klarer å gi instruksjonene til CPU fort nok.
Det same gjelder det som kalles buss-hastighet på hovedkortet, altså hvor fort hovedkortet klarer å sende data frem og tilbake, og seg imellom…Og selvfølgelig hvor fort den klarer å hente fram instruksjonene fra programmet på harddisken.
Samtidig så vil et kraftig skjermkort avhjelpe CPU’en betraktelig, da det er denne som gjør jobben med å fortelle hva som skal hvor på skjermen(e)..Men prinsippene for dette er igrunn de samme.

Legg inn en kommentar