Kernel

Kernel

Eller kjernen om man vil. Dette er den viktigste delen av et operativsystem. Denne holder alle driverne, det er kjernen som har den direkte kontakten med maskinvaren. Resten av operativsystemet må gjennom denne for å bruke den. Kjernen er det første som startes opp i maskinen, av bootloaderen.

Kjerna sørger også for å dele CPU-kraften, fordele trafikken mellom de forskjellige kjernene i CPU’en.. Og den holder programmene adskilt, slik at hvis et program tryner, vil ikke dette ta med seg andre program i samme farta.

Legg inn en kommentar