Aktivere Hyper-V

Hyper-V er windows egen funksjon for å kjøre virtuell maskin på en datamaskin. Altså en datamaskin i datamaskinen…..Dette er noe man bl.a. gjør mye på servere for å utnytte antall prosessorer etc, men kan altså også gjøres på en personlig datamaskin.

Før vi begynner må vi sjekke at virtualisering er aktivert i BIOS. Denne funksjonen ligger under CPU, og denne må da støtte virtualisering. Sjekk i manualen din hvordan dette gjøres, det er like mange måter å gjøre dette p åsom det finnes hovedkort.

Det neste man trenger er windows10 pro. Home-utgaven har ikke denne funksjonen. Men here we go..

Aller først åpne kontrollpanel

Her skal vi velge Programmer.
Under fanen Programemr og funksjoner åpner vi Aktiver eller deaktiver Windowsfunksjoner
Og man bla seg ned til den linja som heter Hyper-V. Merk av begge linjene her. Trykk OK, og maskinen vil da finne det den trenger, og tar en restart for å aktivere Hyper-V.