Aktivere gjenopprettingspunkt

En av de tingene recovery-funksjonen leter etter er et gjenopprettingspunkt. Dette kan være greit å ha aktivert denne, da man kan bruke den ellelrs også i tilfelle noe går galt under en oppdatering, installasjon etc. Å tro meg det lille arbeidet dette egentliug er, vil du være utrolig takknemlog for den dagen maskinen plages. Jeg sier ikke «hvis», jeg sier «når». For det vil på et eller annet tidspunkt mest sannsynlig skje noe.

Men, greit, sånn er det, vi skal nå finne hvordan.

Vi trykker win-r-tastene, skriver enten sysdm.cpl, eller avanserte systeminnstillinger

Vi velger den fanen siom heter Systembeskyttelse. Videre velger vi den den eller de diskene vi skal lage gjenopprettingspunkt på.
Vi finner C:, og trykker konfigurer.


Velg aktiver, og velg størrelsen. Jo større plass, jo flere gjenopprettingspunkt lagres. Jeg går for 10gb.

Trykk Bruk, Ok, osv, så vil den be om en restart. Å siden vi er i det gode lunet, så gjør vi det  🙂