Hvis disken slutter å virke

Når harddisken ikke vil virke er det noen symptomer man kan se etter. F.eks dukker den opp i windows filbehnalder? Dukker den opp i diskbehandling? Og hvis ja, hvordan ser den ut der, er det f.eks en svart firkant rundt? Dukker den opp i windows filbehandler, men kommer med melding om at den ikke finner disken eller andre feilmeldinger? Eller kommer det klikkelyder fra disken? Det er mange ting som kan gå galt i en harddisk. Lista er for lang til å nevne alt her, men kan nevne i korte trekk: Feil på printkortet, det kan være en motstand eller diode eller annen elektronisk dings som har slutta å virke. Det kan oppstå feil i selve firmwaren selv om denne er veldig sjelden. Det kan være feil som gjør at den ikke starter opp motoren som skal spinne rundt, det kan være feil på lesehoder. Feil på lesehoder er en ganske vanlig sak. Men også noe som kan skade disken mere. Og symptomer på dette er klikkelyder. Det som er veldig viktig da er å skru av harddisken, koble den vekk og la den ligge til man får en diskdoktor til å se på den. De fleste diskdoktorene, meg inkludert har dette med gratis diagnosering. Jeg er av den sorten som gir en pris og holder meg til denne. Selv om det kan være mere enn man først tror. Uansett, jeg har også litt mere avansert utstyr enn andre diskdokorer, jeg har utstyr som det bare finnes et fåtall av i landet, men dette ligger i verdenstoppen blant diskdoktorer rundtomkring på kloden. Det heter PC3000 og produseres av Acelaboratories. Med dette kan jeg gjøre omtrent det som kan gjøres rent logisk med en disk. Lista her er veldig lang, men det skal veldig mye til før jeg må gi opp.Men et par ting som ikke kan gjøres noe med er ødelagt ROM-chip og oppskraper diskoverflate. ROMchipen inneholder unik informasjon om den spesifikke disken, ikke hvilken serie, modell, eller famile, men akkurat den disken. På fabrikken vil den konfigureres og den vil lage såkalte service area, og user area. Service area er der på disken den lagrer de såkalte systemfilene, de som inneholder all informasjon om disken. User area er der hvor våre filer ligger, bilder etc.Tilbake til den ROMchipen. Denne inneholder den mest grunnleggend einformasjonen hvor skillet mellom servicearea og userarea går, og hvor den skal hente systemfilene fra på disken. Disse systemfilene ligger lagret på 2 forskjellige plasser slik at man har en reserve hvis den ene ikke virker. Disse systemfilene kan inneholde informasjon som bad blocks, altså plasser på disken seom begynner å bli dårlig, geometrien på disken, altså hvor de forskjellige blokkene er, de som inneholder data…De innehodler ellers info om størrelsen på disken, serienummer og hvilken modell og familie denne tilhører..

Huff, ble langt dette, men hovedsaken er, uansett hvilke feil man får på en harddisk, IKKE BRUK DEN!!! Det er kjempeviktig, kan ikke sies for ofte. Man risikerer å ødelegge disken enda mere. Lever disken til en diskdoktor som kan sjekke disken. Selv vanlige program som easeus og recuva, slike program endel bruker for kun å hente ut data kan være nok til å gjøre mere skade.