Resette til et tidligere tidspunkt

Har man trøbbel en eller annen plass, enten det er snakk om feilinstallerte programmer, eller drivere som lager krøll, eller annet som som ikke er som det skal, kan man sette maskinen tilbake til et annet tidspunkt. Windows fungerer såpass greit at hver gang det installerer ett eller annet, enten nye drivere, oppdateringer eller hver gang du installerer et nytt program, vil du kanskje se noe som sier at den lager et gjenopprettingspunkt. eller en backup. Det den egentlig da gjør, er å notere sg hvordan innstillinger og program som er installert frem til det punktet, slik at vi slik som nå kan gjenopprette maskinen til dette punktet.
Bortsett fra å velge dette valget i sikkermodus, har man disse valgene

Vi kan starte gjenopprettinga på flere måter.


Enten ved å trykke windostasten, og skrive inn rstrui.

Eller åpne kommandolinja, åpne denne som administrator og skriver rstrui

Vi kan også ta den lange veien gjennopm kontrollpanel–system og sikkerhet–handlingssenter

Uansett hvilken metode man føler for denne dagen, vil man ende opp her:

Her kan vi velge litt. Den nederste er jo grei, ha en usb eller dvd klar, med windows-filene. Den øverste er den vi skal konsentrere oss om nå.

Denne kommer opp

Trykker videre her, og kommer hit:

Her er det som du ser flere valg. Jeg har trykket på det valget du ser under den ruta, vis flere gjenopprettingspunkt. Da kommer alle punktene den har laget opp. Men, det kommer opp med et anbefalt gjenopprettingspunkt. Tror kanskje det er greiest å bruke det. De andre er ikke alltid de virker….

Men velg det systemet anbefaler, eller ved flere, velg et. Merk, det som er gjort etter at dette gjenopprettingspunktet ble laget, blir borte. Dvs, filene blir der, men innstillingene, og installeringene blir borte.

Merk: Er dette en laptop, SØRG FOR AT DEN HAR STRØMMEN PLUGGET I!!!!

Legg igjen en kommentar