Master boot record, eller MBR som den forkortes, er det første BIOS henter ut fra en harddisk. Denne er

på 512 byte, og inneholder informsajon om partisjonstabellen. Det er denne somm holder styr på hvor filene ligger på harddiosken.

MBR har faktisk en begrensning på 4TB, og kan håndtere inntil 4 partisjoner på en disk.

I windows10 har de derimot laget noe som heter GPT (GUID partion table), som klarer omtrent uendelig av begge delene.