MAC-adresse,eller Media Access Controll-adress, kan ogsÃ¥ kalles fysisk adresse, er en unik  identifikasjon som ligger i alle nettverkskort. Det er denne som forteller hvor pakkene skal sendes i ett nettverk. Det er i grunnen hovedjobben til en MAC.adresse

 
4.august 2016 Jon Bang